ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ REWARDS PLUS

Thẻ Rewards Plus được áp dụng và sử dụng tại các nhà hàng thuộc Al Fresco’s Group (“Thẻ Rewards Plus”) và được quản lí bởi Al Fresco’s Group tại Việt Nam.

Cách đăng kí thẻ Rewards Plus:

Khách hàng đăng kí bằng cách nhập thông tin vào Phiếu Đăng Kí Trực Tuyến trên website www.rewardsplus.vn.

Al Fresco’s Group sẽ gửi email đến khách hàng để xác nhận việc đăng kí thẻ Rewards Plus.

Việc đăng kí làm Thẻ Rewards Plus hoàn toàn miễn phí.

Al Fresco’s Group có thể sử dụng thông tin khách hàng đã cung cấp và dữ liệu của các lần sử dụng dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng thuộc Al Fresco’s Group vào việc tiến hành các kế hoạch và các hoạt động tiếp thị. Tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến khách hàng đều được bảo mật và KHÔNG được phép chia sẻ cho bên thứ ba biết vì lý do tiếp thị hay các mục đích khác.

Khách hàng có thể tích điểm ngay sau khi nhận được thẻ Rewards Plus.

Cách tích điểm và đổi điểm:

Khách hàng phải trình thẻ hoặc thông tin cho nhân viên nhà hàng biết mình có thẻ Rewards Plus trước khi tiến hành thanh toán khi dùng bữa tại nhà hàng, mua mang đi, giao hàng tận nơi.

Thẻ Rewards Plus Card có thể sử dụng để tích điểm tại các nhà hàng thuộc Al Fresco’s Group, gồm 6 chuỗi nhà hàng: Al Fresco’s, Jaspas, Pepperonis, Papa Joes, Hot n Tasty, Jacksons tại Việt Nam.

Với mỗi 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) khách hàng trả cho hóa đơn khi dùng bữa tại nhà hàng, mua mang đi, giao hàng tận nơi, khách hàng được tích 01 điểm.

Đổi điểm:

Stt.

Nhà hàng

Mức điểm tích đủ để quy đổi

Giảm giá quy đổi trên hóa đơn tiếp theo

1

Al Fresco’s

30 điểm

300.000 đồng/30 điểm

2

Jaspas

30 điểm

300.000 đồng/30 điểm

3

Pepperonis

20 điểm

200.000 đồng/20 điểm

4

Papa Joes

10 điểm

100.000 đồng/10 điểm

5

Hot n Tasty

30 điểm

300.000 đồng/30 điểm

6

Jacksons

50 điểm

500.000 đồng/50 điểm

Điều kiện sử dụng thẻ Rewards Plus Card:

Điểm tích được ở chuỗi nhà hàng nào, thì chỉ sử dụng để quy đổi ở chuỗi nhà hàng đó.Điểm tích được từ các chuỗi nhà hàng khác nhau KHÔNG thể cộng gộp hoặc chuyển đổi qua lại. Chủ thẻ KHÔNG được quy đổi điểm cùng lúc với việc áp dụng chương trình giảm giá, khuyến mãi nào khác tại nhà hàng. Ví dụ: Khách hàng không thể đổi điểm khi sử dụng khuyến mãi Thứ Ba mua 1 tặng 1 pizza hoặc sử dụng đồng thời các chương trình giảm giá khác. Chủ thẻ KHÔNG được quy đổi điểm vào các Ngày Quốc Lễ liệt kệ dưới đây:

- Ngày Tết Dương lịch – Thứ Tư, ngày 1 tháng 1 năm 2020

- Ngày Tết Nguyên Đán (từ ngày 24/01/2020 đến hết ngày 30/01/2020)

- Giỗ Tổ Hùng Vương(thời gian sẽ thông báo cụ thể trước lễ)

- Dip kỷ niệm Ngày Giải Phóng miền Nam và Lễ Quốc tế lao động

- Lễ Quốc Khánh từ (từ 2/9 đến 3/9 hàng năm)

Chủ thẻ ĐƯỢC quy đổi đểm vào tất cả những ngày còn lại trong năm bao gồm cả những ngày đặc biệt sau:

- Ngày Lễ Tình Nhân (14/2 hàng năm)

- Ngày Quốc Tế Phụ Nữ (8/3 hàng năm)

- Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi (1/6 hàng năm)

- Tết Trung Thu (tháng 8 Âm lịch hang năm)

- Lễ hội Halloween (31/10 hàng năm)

- Ngày Phụ Nữ Việt Nam (20/10 hàng năm)

- Lễ Giáng Sinh (24-25/12 hàng năm)

Chủ thẻ chỉ có thể đổi điểm đối với hóa đơn KHÔNG sử dụng khuyến mãi/giảm giá. Chủ thẻ BẮT BUỘC PHẢI xuất trình thẻ Rewards Plus để đổi điểm. Vì vậy, chủ thẻ chỉ được đổi điểm khi dùng bữa tại nhà hàng hoặc mua mang đi. Điểm tích được có thời hạn sử dụng trong vòng 01 năm kể từ ngày tích. Điểm tích được nếu chưa sử dụng sẽ hết hạn và không có giá trị quy đổi sau 12 tháng kể từ ngày khách hàng tích số điểm đó.

Thẻ Rewards Plus là tài sản của Al Fresco’s Group, và Al Fresco’s Group bất cứ lúc nào, có thể:

(i) chỉnh sửa hoặc chấm dứt chương trình thẻ Rewards Plus.

(ii) từ chối việc cấp thẻ Rewards Plus.

(iii) chấm dứt tài khoản thẻ Rewards Plus một cách hợp pháp.

Điều kiện khác:

Trường hợp thẻ Rewards Plus bị mất hoặc hư hỏng, khách hàng phải liên lạc với nhân viên nhà hàng đã phát hành thẻ đó để được cấp thẻ mới. Mọi thông tin và số điểm của khách hàng ở thẻ cũ sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang thẻ mới.

Các thay đổi liên quan đến Chương trình Thẻ Rewards Plus Card sẽ được cập nhật, thông báo tại các nhà hàng, đăng trên website: www.rewardsplus.vn, gửi email đến các chủ thẻ.

Khi khách hàng đăng kí thẻ Rewards Plus, Al Fresco’s Group có quyền gửi thông tin cập nhật các chương trình khuyến mãi, quyền lợi chủ thẻ, giảm giá, sự kiện đặc biệt cho khách hàng thông qua tin nhắn SMS, email, cuộc gọi.