Hiện tại chúng tôi đang cập nhật lại hệ thống chương trình khách hàng thành viên.
Trong vòng vài tuần tới, nếu bạn muốn kiểm tra điểm trên thẻ xin vui lòng gửi thông tin số thẻ của bạn đến email: rewardsplus@afg.vn.
Hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viện tại nhà hàng.
Chúng tôi rất hân hạnh khi được hỗ trợ bạn. Cám ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của bạn.